شرکت شایستگان صنعت نوین

شرکت شایستگان صنعت نوین در سال 1382 با شناخت از نیازمندیهای توسعه و آبادانی کشور و به منظور تاثیر گذاری مثبت در نظام توسعه و سازندگی کشور تاسیس شد.

شرکت شایستگان صنعت نوین شرکتی استراتژی محور بوده و دارای نظام نوین رهبری و مدیریت در عرصه سازندگی و خدمت رسانی است.

 
 

شماره ثبت: 14605

شناسه ملی:
10530269107

   
 

شیراز: بلوار معالی آباد
نبش گلدشت ساختمان قصر 2
تلفکس: 36341948-071
همراه: 09171173624
پست الکترونیک:
shayestegan1382@gmail.com
کدپستی: 7188638754