درباره ما

 

شرکت شایستگان صنعت نوین در سال 1382 با شناخت از نیازمند یهای توسعه و آبادانی کشور و به منظور تاثیر گذاری مثبت در امر سازندگی کشور تاسیس شد . تلفیق کامل کیفیت و سرعت و دستیابی به دانش نوین و تکنولوژی بالا در صنعت برق و ساختمان و تاسیسات و تجهیزات،سه هدف اعلام شده این شرکت می باشد که همواره به عنوان شاخص ارزیابی حرکت کل مجموعه و نیز صحت عملکرد زیر مجموعه های آن مد نظر بوده است . شرکت شایستگان صنعت نوین با توجه به جایگاه ویژه خود به پروژه های بزرگ تخصصی گرایش پیدا کرده و با ایجاد سازماندهی متناسب و نظام مدیریتی مربوطه روش مشاوره و ساخت را نیز جزء اهداف بلند مدت خود قرار داده است .

این شرکت با تکیه بر دانش نوین و تخصص مهندسان با تجربه سعی در ارتقاء کیفیت و بهبود تعاملات با سایر شرکتها و کارفرمایان دارد.

دامنه فعالیت این شرکت در زمینه پیمانکاری هرگونه عملیات برق –تاسیسات و تجهیزات-راه و ساختمان به شرح ذیل می باشد:

1-انجام مطالعات اولیه و مشاوره در زمینه طراحی سازه ها یی همچون شبکه های برق فشار قوی، ضعیف و متوسط- پست های برق و ساخت تابلو های مربوطه

2-برنامه ریزی و مدیریت تاسیسات و تجهیزات مربوط به کلیه کارخانجات صنعتی

3-اجرای پروژه های بزرگ بتنی همانند برجهای خنک کننده ،دودکشهای مرتفع،نیروگاهها،پستهای برق،و کارخانجات بزرگ صنعتی

4-خرید و فروش قطعات مورد نیاز صنایع

5-مدیریت پروژه طرحهای بزرگ و با تکنولوژی پیشرفته


 

شماره ثبت: 14605

شناسه ملی:
10530269107

   
 

شیراز: بلوار معالی آباد
نبش گلدشت ساختمان قصر 2
تلفکس: 36341948-071
همراه: 09171173624
پست الکترونیک:
shayestegan1382@gmail.com
کدپستی: 7188638754