خط مشي سيستم مديريت يكپارچه IMS

 

مديريت شرکت شایستگان صنعت نوین در راستاي انجام خدمات فني و مهندسي و فعاليتهاي پيمانکاري تخصصي در پروژه هاي صنعتي معدني به ويژه صنايع فرآيندي و ساختماني، خط مشي IMS شركت را به شرح ذيل اعلام مي دارد:

1- افزايش رضايت طرف هاي ذينفع از جمله مشتريان، کارفرمايان، تامين کنندگان

2- ارتقاء دانش و مهارت هاي فني وتوانمندي هاي کارکنان و بکارگيري استانداردهاي روز دنيا در زمينه کار تخصصي و تکنولوژي هاي جديد و کارآمد در جهت ارتقاء و بهبود خدمات شرکت

3- کاهش زمان انجام پروژه ها همراه با ارتقاء کيفيت خدمات

4- ايمن سازي محيط کار و پيشگيري از بروز خطر، عوامل آسيب رسان انساني و کاهش حوادث

5- پيش گيري از آلودگي محيط زيست و همچنين بهينه سازي مصرف منابع و انرژي

براي تحقق اهداف فوق الذکر، سيستم مديريت يكپارچه (IMS) بر اساس استانداردهاي ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 تدوين و در شرکت استقرار يافته و در اين ارتباط لازم است علاوه بر ارتقاء سطح مهارت ، افزايش اثر بخشي و بهبود مستمر فرآيندها نيز مورد توجه کليه همکاران قرار گيرد.

سیدحسین بازیار
رئیس هیئت مدیره


 

شماره ثبت: 14605

شناسه ملی:
10530269107

   
 

شیراز: بلوار معالی آباد
نبش گلدشت ساختمان قصر 2
تلفکس: 36341948-071
همراه: 09171173624
پست الکترونیک:
shayestegan1382@gmail.com
کدپستی: 7188638754