معرفی مدیران

 

نام و نام خانوادگی: سید حسین بازیار

سمت: رئیس هیئت مدیره

سابقه کار: 14 سال

مدرک تحصیلی: کارشناسی برق قدرت

اهم سوابق اجرایی

مدت خالص (ماه)
سمت
تاریخ آغاز پروژه
کارفرما
نام و محل اجرای پروژه
ردیف
4
مدیر عامل
1383
شرکت برق منطقه ای فارس رعد آب فراز شیراز
احداث 13 کیلومترشبکه فشار متوسط رفع بحران نگارستان مرودشت
1
3
مدیر عامل
1383
شرکت برق منطقه ای فارس رعد آب فراز شیراز
احداث 11کیلومترشبکه فشار متوسط جهت رفع بحران جوکان کوار
2
4
مدیر عامل
1383
شرکت برق منطقه ای فارس رعد آب فراز شیراز
برقرسانی به روستاهای بدون برق تلخاب و بشار جان از توابع نور آباد ممسنی
3
2
مدیر عامل
1383
شرکت برق منطقه ای فارس رعد آب فراز شیراز
احداث 5/3 کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت چاههای کشاورزی کناره مرودشت
4
4
مدیر عامل
1383
شرکت برق منطقه ای فارس رعد آب فراز شیراز
احداث 20 کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت رفع بحران فاروق مرودشت
5
1
مدیر عامل
1383
شرکت برق منطقه ای فارس رعد آب فراز شیراز
احداث 5/3 کیلومتر شبکه فشار متوسط در ورودی شهر فیروزآباد (رفع بحران)
6
4
مدیر عامل
1384
اداراه برق شهرستان کنگان
احداث 4 کیلومتر شبکه فشار متوسط و یک دستگاه ترانسفورماتور و نصب تابلو جهت سنگ شکن در شهرستان کنگان
7
2
مدیر عامل
1384
پارس نیرو
احداث 13 کیلومتر شبکه فشار متوسطجهت چاههای کشاورزی فراشبند
8
26
پیمانکار اجرائی
1377
اداره های برق
شبکه های برق صنعتی استان فارس
9
24
پیمانکار اجرائی
1379
پترو شیمی مبین
یو تیلیتی:نیروگاه برق- آب شیرین کن تصفیه آب و فاضلاب
10
4
مدیر عامل
1383
شرکت پارس نیرو
عملیات حفاری  و نصب پایه و تهیه و توزیع سنگ و دوغاب
11
3
مدیر عامل
1383
شرکت پارس نیرو
احداث شبکه روستاهای کاظم آبادو چاه موری
12
4
مدیر عامل
1384
شرکت پارس نیرو
عملیات سیمکشی خط فشار متوسط حفاری گوده و توزیع سنگ و دوغاب
13
5
رئیس هیئت مدیره
1385
شرکت برق منطقه ای فارس
احداث 15 کیلومتر شبکه فشار متوسط 3 کیلومتر شبکه فشار ضعیف ونصب 8 دستگاه ترانس در روستا های بدون برق استهبان و داراب
14
4
رئیس هیئت مدیره
1385
مهندسی بسیج سپاه
روشنائی اطراف مرکزآموزش پادگان امام رضا (ع) کازرون
15
4
رئیس هیئت مدیره
1385
شرکت پارس نیرو
اجرای عملیات حفاری ونصب پایه وسیم کشیدومداره 20 کیلوولت پست جنت شهرداراب
16
3
رئیس هیئت مدیره
1385
شرکت پارس نیرو
توسعه و احداث شبکه در محدوده ناحیه 4 شیراز
17
3
رئیس هیئت مدیره
1385
شرکت آبفا فارس
عملیات اجرای خط انتقال آب شهر بیضاء  و فراشبند
18
4
رئیس هیئت مدیره
1385
شرکت پارس نیرو
اجرای عملیات حفاری و نصب پایه
19
4
رئیس هیئت مدیره
1386
  شرکت برق منطقه ای    فارس
احداث3/16 کیلومترشبکه فشار متوسط 2/2 کیلو متر شبکه فشار ضعیف و نصب 4 دستگاه ترانس در روستاهای بدون برق کورش آباد
20
4
رئیس هیئت مدیره
1386
شرکت برق منطقه ای فارس
احداث3/16 کیلومترشبکه 20 کیلوولت رفع بحران شهرستان جویم
21
4
رئیس هیئت مدیره
1386
شرکت آبفا فارس
عملیات اجرای خط انتقال آب آباده طشک و شهر ایج
22
3
رئیس هیئت مدیره
1386
شرکت عمران شهر صدرا
تعمییر و نگهداری تاسیسات شهر صدرا
23
4
رئیس هیئت مدیره
1387
شرکت آبفا فارس
عملیات اجرای خط انتقال آب خرامه
24
3
رئیس هیئت مدیره
1387
شرکت آرمان بروج بلند
توسعه پست 11/66 کیلو ولت فلسطین شیراز
25
3
رئیس هیئت مدیره
1387
شرکت آرمان بروج بلند
اجرای پست 20/132 کیلو ولت عالیشهر بوشهر
26
3
رئیس هیئت مدیره
1387
شرکت آرمان بروج بلند
اجرای پست 11/66 کیلو ولت جفره بوشهر
27
-
رئیس هیئت مدیره
1387
شرکت آرمان بروج بلند
اجرای پست 66/400 کیلو ولت نی ریزز
28
4
رئیس هیئت مدیره
1388
شرکت توزیع برق خوزستان
توسعه شبکه شهری ماهشهر
29
4
رئیس هیئت مدیره
1388
اداره کل نوسازی مدارس فارس
اجرای تاسیسات هنرستان کاردانش قائمیه کازرون
30
3
رئیس هیئت مدیره
1388
شرکت توزیع برق خوزستان
برق رسانی به روستاهای فاقدبرق سردشت دزفول فاز 2
31
12
رئیس هیئت مدیره
1388
مدیریت برق شهرستان دزفول
برق رسانی به روستاهای فاقدبرق دزفول
32
4
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق خوزستان
طرح توسعه وساماندهی شوش
33
2
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق خوزستان
توسعه وساماندهی وروشنایی شبکه برق شهرستان رامهرمز
34
2
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق خوزستان
توسعه وساماندهی وروشنایی شبکه برق شهرستان آبادان
35
2
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق خوزستان
توسعه وساماندهی مسکن مهرشهرستان رامهرمز
36
3
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت آب وفاضلاب استان بوشهر
ترمیم خط انتقال آبرسانی دیلم
37
3
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق خوزستان
توسعه واحداث شبکه برق شهری وروستایی رامهرمز
38
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق خوزستان
خروجی ایستگاه رامهرمز
39
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق استان بوشهر
احداث وبرکناری شبکه توزیع برق شهرستان گناوه
40
3
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت شهرکهای صنعتی فارس
شبکه 20کیلوولت داخلی شهرک صنعتی خرامه
41
9
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع نیروی برق اهواز
احداث شبکه های فشارمتوسط وضعیف کیانشهر
42
9
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق استان فارس
دستمزد ومصالح موردنیازجهت احداث شبکه وپست هوایی درشهرستان کازرون
43
9
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق استان فارس
دستمزد ومصالح موردنیازجهت احداث شبکه وپست هوایی درشهرستان قیروکارزین
44
9
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق استان فارس
دستمزد ومصالح موردنیازجهت احداث شبکه وپست هوایی درشهرستان استهبان
45
9
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق استان فارس
دستمزد ومصالح موردنیازجهت احداث شبکه وپست هوایی درشهرستان آباده
46
9
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق استان فارس
دستمزد ومصالح موردنیازجهت احداث شبکه وپست هوایی درشهرستان داراب
47
9
رئیس هیئت مدیره
1389
شرکت توزیع برق استان فارس
نصب چراغ برروی شبکه روشنایی معابردرشهرستان های استهبان .بوانات.داراب . زرین دشت .رستم .کازرون . نیریز
48
رئیس هیئت مدیره
1390
شرکت توزیع برق استان بوشهر
تامین مصالح وتجهیزات ، انجام کارهای ساختمان ونصب وراه اندازی وسایرخدمات برای توسعه واحداث وبازسازی شبکه های توزیع برق شهرستان دیلم
49
12
رئیس هیئت مدیره
1393
شرکت شهرکهای صنعتی فارس
احداث شبکه برقرسانی 20کیلوولت شهرک صنعتی سروستان 2
50
7
رئیس هیئت مدیره
1394
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران
احداث خط انتقال برق دوران ساخت سایت پارسیان
51
3
رئیس هیئت مدیره
1396
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
تقویت شبکه فشارمتوسط درروستای سورگلم ازتوابع شهرستان جاسک
52
3
رئیس هیئت مدیره
1396
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
احداث شبکه فشارمتوسط حدفاصل پاسگاه بیاهی تاروستای آبکوهی وسایت آبکوهی
53
5
رئیس هیئت مدیره
1396
شرکت توزیع برق خوزستان
احداث فیدردومداره چم آسیاب مسجدسلیمان
54
4
رئیس هیئت مدیره
1396
شرکت توزیع برق خوزستان
احداث فیدرخروجی شهرستان ایذه
55

 

 

شماره ثبت: 14605

شناسه ملی:
10530269107

   
 

شیراز: بلوار معالی آباد
نبش گلدشت ساختمان قصر 2
تلفکس: 36341948-071
همراه: 09171173624
پست الکترونیک:
shayestegan1382@gmail.com
کدپستی: 7188638754